Så här enkelt åtgärdar du kalla borrhål för bergvärmepumpar!

Hybridpaneler med hybridiseringspaket kan monteras mot alla borrhål, oavsett typ av bergvärmepump.

Det är ett prisvärt alternativ till kompletteringsborrning där hybridpanelerna laddar upp borrhålen på sommaren och ger värmepumpen goda driftsförhållanden året runt, inte minst på vintern när elspets är som dyrast.

Läs gärna mer i broschyren nedan, se videon om hybridiseringspaket eller skriv till support.nordic@dualsun.com

Vi hjälper dig med systemförslag och dimensionering, så du kommer igång tryggt med ditt första hybridiseringsprojekt.

Systemöversikt - kort borrhål - ny font_1
 1. Översiktsbroschyr med besparingsexempel, 2 sidor – riktad till slutkunder och visar schematiskt ett hus med hybridpaneler, borrhål och värmepump på sid 1. På sid 2 visas driftskostnader och besparingspotential för:

  a) Endast bergvärme med kallt borrhål (-5°C),
  b) Besparingspotential vid komplettering med solcellspaneler
  c) Besparingspotential vid komplettering med hybridpaneler. Här framgår att man har glädje av hybridpaneler genom hela året, då borrhålet värms upp under sommaren och reducerar behovet av spetslast under vintern.

 2. Fördjupad information, 4 sidor – riktad till slutkunder och beskriver anledningar till och utmaningarna med kalla borrhål, men också fördelarna för värmepumpsdriften när borrhålen återladdas med värme från hybridpaneler (PVT), både avseende värmepumpens effektivitet och effekt.
 3. Priser och material design, 8 sidor – riktad till både solpanelsinstallatörer och värmepumpsinstallatörer. Innehåller färdiga paketpriser till kund med ingående material och installationspriser, samt systemlayout och lathund för dimensionering. Sista sidan visar komponenterna som ingår i hybridiseringspaketet. Pristabellen möjliggör för både solpanel- och värmepumpsinstallatörer att snabbt och enkelt lämna en offert till slutkund. Med dessa underlag hoppas vi att installatörerna kan offerera ett paketpris inkl. solpanelinstallationen, växelriktare och elarbete, samt VVS-arbete för inkoppling av hybridiseringspaketet. Priserna är cirkapriser till slutkund i en matris med paketpriser för olika antal hybridpaneler och kompletterande solcellspaneler.
 4. Intervju med Jakob Jamot (CTO) som beskriver hur ett hybridiseringspaket med hybridpaneler kan återladda kalla borrhål, samt kostnaden vs att kompletteringsborra. Du kan välja mellan svensk, norsk och engelsk textning på YouTube. Du väljer ”subtitle” i ”toolbaren” vid den ikon som har ett rött streck under sig i bilden nedan.

   

Det finns ca. 600 000 borrhål i Sverige, 70 000 i Norge och 160 000 i Finland, så här ligger stora affärsmöjligheter för vakna installatörer 😉!

PS. Hybridpaneler används även för andra ändamål än kalla borrhål.

Har du några frågor, stora som små, tveka inte att höra av dig till support.nordic@dualsun.com eller ring +46 10 884 48 62