Slik fikser du enkelt kalde borehull til bergvarmepumpar!

Hybridpaneler med hybridiseringspakke kan monteres til alle borehull, uavhengig av type bergvarmepumpe.

Det er et rimelig alternativ til kompletteringsboring hvor hybridpanelene lader opp borehullene om sommeren og gir varmepumpen gode driftsforhold hele året, ikke minst om vinteren når elspiss er dyrest.

Les gjerne mer i brosjyrene nedenfor, se videoen om hybridiseringspakker eller skriv til support.nordic@dualsun.com Vi hjelper deg med systemforslag og dimensjonering, slik at du trygt kan komme i gang med ditt første hybridiseringsprosjekt.

 1. Oversiktsbrosjyre med spareeksempel, 2 sider – rettet mot sluttkunder og viser skjematisk et hus med hybridpaneler, borehull og varmepumpe på side 1. På side 2 vises driftskostnader og sparepotensial for:

  a) Kun bergvarme med kaldt borehull (-5°C),
  b) Innsparingspotensial ved komplettering med solcellepanel
  c) Innsparingspotensial ved komplettering med hybridpaneler. Dette viser at hybridpaneler nytes hele året, da borehullet varmes opp om sommeren og reduserer behovet for spisslast om vinteren.

  2. Utdypende informasjon, 4 sider – rettet mot sluttkunder og beskriver årsakene til og utfordringene med kalde borehull, men også fordelene for varmepumpedrift når borehullene lades opp med varme fra hybridpaneler (PV-T), både når det gjelder varmepumpeeffektivitet og effekt.

  3. Priser og material, 8 sider – rettet mot både solcelleinstallatører og varmepumpeinstallatører. Inneholder ferdige pakkepriser for kunden med inkluderte materialer og monteringspriser, samt systemoppsett og latthund for dimensjonering. Den siste siden viser komponentene som er inkludert i hybridiseringspakken.

  Pristabellen gjør at både solcellepanel- og varmepumpeinstallatører raskt og enkelt kan gi et tilbud til sluttkunden. Med disse dokumentene håper vi at installatørene kan tilby en pakkepris inkl. solcellepanelinstallasjonen, inverter og elektroarbeid, samt rørleggerarbeid for å koble sammen hybridiseringspakken.

  Prisene er omtrentlige priser til sluttkunde i en matrise med pakkepriser for ulike antall hybridpaneler og komplementære solcellepaneler.

  4. Intervju med Jakob Jamot (CTO) som beskriver hvordan en hybridiseringspakke med hybridpaneler kan lade opp kalde borehull, samt kostnad vs. kompletteringsboring. Du kan velge mellom svensk, norsk og engelsk undertekst på YouTube. Du velger “undertekst” i “verktøylinjen” ved ikonet som har en rød linje under seg i bildet under.

PS. Hybridpaneler brukes også til andre formål enn kalde borehull. 

Brosjyren “Hybridpaneler – generelle bruksområder” beskriver disse. 

Hvis du har spørsmål, store som små, ikke nøl med å kontakte support.nordic@dualsun.com eller ring +46 10 884 48 62