PRODUKTER

Våra produkter tillverkas av den världsledande producenten DualSun i Frankrike. DualSun leder den globala utvecklingen av hybridpaneler (PV-T) och var den första leverantören att år 2013 erhålla Solar Keymark. Med sina högkvalitativa produkter följer också marknadens mest generösa garantivillkor som även inkluderar arbetskostnad för premiumpartners vid eventuell reklamation.

SPRING® - HYBRIDPANELER (PV-T)

SPRING® är DualSuns produktfamilj av högkvalitativa hybridpaneler och nuvarande generation är av typen Shingle Black. Framsidan av SPRING® hybridpaneler består av en solcellspanel av typ FLASH® Shingle Black (se nedan). Baksidan består av en värmeväxlare som utvinner den solenergi som inte kan omvandlas till el i solcellspanelen, samt hämtar ytterligare energi från omgivande luft. En bonus blir att solcellerna genererar upptill 10% mer elektricitet på årsbasis när de kyls ned.

DualSuns värmeväxlare trycks mot baksidan av solcellspanelen genom en patenterad fjäderbelastad konstruktion, därav namnet SPRING®. Denna lösning har många fördelar, den säkerställer god värmeöverföring från solcellspanelen under hela dess livslängd, samt eliminerar risken för de-laminering då inga delar limmas samman. Detta förenklar även framtida återvinning då det är enkelt att skilja värmeväxlaren från solcellspanelen för att möjliggöra maximal materialåtervinning

DualSuns systemlösning med en värmeväxlare av PolyPropylen (återvinningsbar Block-Copolymer) och slangar i EPDM- gummi motstår kondens och korrosion vilket kan vara en utmaning i nordiskt klimat, speciellt i kombination med vätska-vatten värmepumpar.
Systemet klarar även direktväxling mot poolvatten, samt möjliggör installationer i kustnära områden med salthaltig miljö.

Effektiv och säker hydraulisk installation med DualQuickfit kopplingsystem

I DualSun installationsmanual finner du fler möjliga installationskombinationer och komplett information avseende installation av DualSuns hybridpaneler.
SPRING® finns både i oisolerat och isolerat utförande. 

Den oisolerade varianten används vanligtvis tillsammans med värmepumpar och den isolerade används främst för renodlade pool- och varmvattenapplikationer.

FLASH® - SOLCELLSPANELER

FLASH® är DualSuns produktfamilj av högkvalitativa solcellspaneler och finns som Shingle Black, Half-Cut Black och Half-Cut White. Solcellspanelen är 94,7% återvinningsbar och FLASH® Shingle Black har identisk design som SPRING® hybridpaneler, vilket ger ett visuellt enhetligt intryck för takytor med båda typer av solpaneler.

VISSTE DU ATT:

I Norden är det vanligt förekommande med mark- och bergvärmepumpar. Dessa system är mycket lämpliga i kombination med hybridpaneler (PV-T) då solenergiutbytet från tillgängliga takytor ökar med i snitt 4 gånger jämfört med solcellspaneler (PV). 

Beställ produtkatalog med priser

    Alla fält markerade med * är obligatoriska

    Jag är:*

    Genom att trycka på 'Skicka iväg' accepterar du att vi sparar namn/företagsnamn och e-post