SOLENERGI i Norden

Vi har många soltimmar i Norden under ett år, faktiskt lika många som flera europeiska länder. En utmaning i Norden är dock att vi har många soltimmar under sommaren och få under vintern. Lösningen är hybridpaneler (PV-T) som nyttjar solenergin hela året genom att återladda geotermiska lager inför vintern med solöverskott under sommaren.

En hybridpanel producerar både elektricitet och värme i samma panel. De kallas även för vätskekylda solcellspaneler och är framtidens solpaneler som möjliggör plusenergibyggnader på kommersiella villkor. Beroende på applikation är utbytet av solenergi från en hybridpanel (PV-T) 2–6 gånger högre än från en solcellspanel (PV).

Principlösning med hybridpaneler och bergvärmepump

I Norden är det vanligt förekommande med mark- och bergvärmepumpar. Dessa system är mycket lämpliga i kombination med hybridpaneler (PV-T) då solenergiutbytet från tillgängliga takytor ökar med i snitt 4 gånger jämfört med solcellspaneler (PV).

nordiska applikationer FÖR hybridpaneler

Vi är ÄVEN starka förespråkare av våra högvärdiga solcellspaneler (PV)

Men vi börjar alltid med att optimera antal hybridpaneler (PV-T) i projekten. Därefter adderas solcellspaneler för att möta kundens ambitionsnivå avseende klimatneutralitet. Läs mer om de 6 stegen mot ett lyckat projekt